Metabolism - Wellness

Metabolism - Wellness

Auf Lager
Lieferzeit: 2 Tag(e)

Beschreibung

Hur vital är jag, är min cellkropp efter Corona-vaccinationer?


Hur kan jag leva hälsa, kroppsvitalitet och mental kondition?

Förebyggande åtgärder är nödvändigt för fysisk och mental vitalitet, särskilt nu för att motverka eventuella långsiktiga konsekvenser av vaccinationer.

Ökade kardiovaskulära problem förekommer till exempel oftare i vaccinationssekvenser.

De tillhörande livsviktiga ämnena från kosten och kosttillskott spelar en central roll i livsbegreppet. Celltestet efter Corona avslöjar! Kvantfysikresultatet kan användas tillsammans med konventionell medicin.

Natumeda naturliga koncept erbjuder ytterligare skydd till konventionell medicinsk behandling De dagliga yrkes- och levnadsförhållandena har förändrats avsevärt under de senaste 2-TVÅ åren, så att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig personligen har blivit ett dagligt BRÖD.


Fyndråd från Bernhard Hansen, Sabine Lindström alternativ läkare, via Tel - Mail - Zooma i det tyskspråkiga området D - CH - A såväl som i F + SE Det perspektiv som presenteras här överstiger det nuvarande kunskapsläget, både vetenskapen om klassisk medicin. Bioenergetiska vibrationsmönster är inte på något sätt erkända eller accepterade av konventionell medicin.